Tafs & material

Tafs & Tafsmaterial

Tafsens Betydelse


En flugtafs är mer än en bit lina i änden på fluglinan. Tafsen fungerar även som "luftbroms" på det övre benet på en linbåge. Genom tafsens längd och vikt så kan man balansera en linbåges hastighet. Om linan inte riktigt slår ut (sträcker) så kan tafsen vara för lång. Om linan slår ut för tidigt, för hårt, så kan tafsen vara för kort. Det här behöver man inte gräva ner sig i om man inte har intresset för det, man kan ju kasta och fiska ändå. Vid kast som startar från vattnet, bla underhandskastet, så är tafsens betydelse extra viktig. Fel typ av tafs och man tappar väldigt många meter i distans. Fel typ av tafs påverkar alla typer av kast negativt.


Tafsens Längd


Räcker det med en meter 0.18mm i änden på fluglinan som tafs? Svar: Nej. En flugtafs är taperad (avsmalnande) och ungefär lika lång som ditt flugspö. Flugtafsar brukar oftast vara nio fot långa (2.7 meter) och ca 0.55 mm i ena änden som smalnar av ner till 0.18mm (i detta exempel). En taperad flugtafs sträcker ut bättre och hjälper till med att få flugan längst ut. Normala tafslängder för harr/öringfisket ligger mellan 7 - 13 fot (2.1 - 3.9 meter), i vissa fall lite längre. Som info, en 9 fot lång tafs i 3X (0,20mm) väger ca 0,5gram.Skarva På Nytt Material


Efter en stund fiske så kommer tafsen att slitas och kapas ner pga knutar. Tafsen är i detta exempel 0.18 mm i änden. Då tafsen är taperad så kommer diametern bli grövre ju längre upp på tafsen du kommer. Om du kapar av en meter på den tafsen, då kanske diametern ligger runt 0.30 mm. Då skarvar man på med nytt material, t ex  30-40 cm med 0.28 och sedan lika lång bit 0.23 mm och till sist en bit 0.18 mm så har man en tafs som fungerar igen (detta beskriver endast tilllvägagångssättet, inte de exakta måtten). Av den anledningen behöver man flera spolar (diametrar) tafsmaterial, exempelvis 0.28-0.25-0.23-0.20-0.18.-0.15mm. Då kan man hålla igång en taperad tafs länge.

Nylon eller Fluorocarbon?


Det finns två skolor om det här, Nylon eller Fluorocarbon. Det senare nämnda har vunnit många anhängare på sistone och påstås ha unika egenskaper. Fluorocarbon är ett giftigt material som inte bryts ner i naturen, vilket innebär att allt som hamnar (kastas) i naturen kommer att vara där för evigt. Den här diskussionen borde sluta här. Vi ska inte släpa ut sådana material ut i naturen.


Jag har hört en del som har sagt att de har fått en del fiskar just för att de har använt Fluorocarbon. Om du inte får fisk och tror att Fluorocarbon är lösningen på ditt problem så påstår jag att det är ditt självförtroende som sviktar.


Fluorocarbon är mycket dyrare än Nylon, har sämre knutstyrka, är giftigt och miljöskadligt, med vilka argument är det tänkt att vi ska köpa det? Det här måste vara det ultimata idiot-testet utformat av redskapshandlarna.


Jag har använt nylonmaterial till flugfisket sedan tidigt 80-tal och har aldrig upplevt några problem med det. Aldrig någonsin har känslan infunnit sig där jag sagt till mig själv "jag måste gå över till Fluorocarbon". Om man ser till Fluorocarbonets nytta kontra belastning, det borde ha förbjudits redan igår.
Vi ska hjälpas åt med att få bort sådana här produkter som inte fyller någon funktion. Det behövs inga nya lagar, information räcker gott. Köp inte tafsar/tippet tillverkat av Fluorocarbon. En handlares sortiment består av det som vi efterfrågar.


Kvalitet


Kvalitet är att man får vad man köper. Om man köper en spole som det står 0.20 mm på men det visar sig att materialet i verkligheten är 0.23mm, är det ok? Ute på fiskeplatsen så vakar fisken, man vill byta till tunnare tafsspets, 0.20 till 0.18, men bytet innebar att man bytte från 0.20 till 0.20 utan att veta om det. Fifflandet med skiftande diametrar är utbrett. Vill vi ha det så?

Tillverkarna hade kunnat undvika detta. Jag förstår inte poängen med att skriva 0.18 på spolen men materialet mäter 0.20 mm.