Fluglinor

Fluglinor

Linvikten På Cortlands Fluglinor


Cortland klassar sina linor på två olika sätt.


1. Alla fluglinor som har en klump längre än 9,14 meter (30 fot) vägs efter just 9,14 meter. När du t ex läser att en Trout Boss #5 väger 10,4 gram så betyder det att linans första 9,14 meter väger 10,4 gram. Klumpen på en Trout Boss är 10,8 meter, vilket är 1,7 meter till. detta ska också vägas in i den totala klumpvikten. Hela klumpen väger kring 12 gram på en lina i klass 5 och ca 14 gram på en lina #6.

2. Linor som har kortare klumpar än 9,14 meter som t ex Compact-serien och Big Shot, där väger man hela klumpvikten i grain.
1 Grain = 0,0648 gram.
När en Compact Float 5/6 väger 200 grain så räknas det så här: 200 x 0,0648 = 12,96. Hela klumpen väger alltså kring 13 gram.


AFFTA-systemet är konstruerat efter att man väger linans första 9,14 meter (30 fot). En lina som har kortare klump än 9,14 meter kan alltså inte klassas korrekt efter AFFTA-systemet. Det hade varit mycket enklare att
även ange den totala klumpvikten i gram/grain på alla fluglinor så hade man undvikit denna röra.


Fluglinan är prio ett!


Fluglinan är prio ett i hela utrustningen. Det är linan som avgör hur bra du kan kasta på just den fiskeplats du fiskar på. Dåligt linval ger dåligt resultat och ingen kastteknik i världen kan ändra på det. Med fluglinor så kan man inte fuska! Dåligt val ger dåligt resultat.


Idag så talar man om tillverkare och modeller. Inom kort så kommer detta att ändras och vi kommer att tala allt mer om coatingen och dess betydelse. Vi är inte där än. Det är när man skjuter mängder med lina, kastar i vind, kastar med tempoväxlingar, underkandskastar utvadad, precisionskast under torrflugefisket, det är då som du och din lina sätts på prov. Innan du ställer krav på dina linor så har de redan ställt kraven på dig. Hur bra lina du än har så kommer den inte att göra jobbet själv.


Flera kunder upprepar samma sak, vilket är att det kan vara svårt att köpa en lina av en handlare idag. Grovt generaliserat, handlarna tycker att alla fluglinor är lika bra. Detta grundar sig troligen på att de inte testar det som de själva säljer. Handlarna kan också ha bristande kunskaper om fluglinornas olika egenskaper. Det kan också vara så att kasttekniken inte är tillräckligt god för att avgöra sådant. Då blir man ett lätt offer för en aggressiv marknadsföring.

Detta är anledningen till Netlines finns, vi har som mål är att hjälpa till att räta ut frågetecknen i flugline-djungeln. Att finna passande fluglinor kan vara både dyrt och tidskrävande. Vi kan det här och vi har ambitionen att bli bäst i landet på fluglinor. Erfarenheten som vi har står på stabil grund. En aggressiv marknadsföring påverkar inte våra åsikter eftersom alla linor testas i praktiskt fiske. Vi kommer alltid att säga vad vi tycker. De som tjänar på det är ni som är konsumenter.

Tankeexperiment

Låt oss anta att vi låter samtliga fluglinetillverkare i världen tillverka linan på bilden ovan. Detta ska de göra med mycket snäva toleranser. Tanken är att alla linorna ska bli så identiska som möjligt. De ska ha exakt samma mått och väga exakt lika mycket.
När du kastar alla dessa fluglinor, skulle du märka av några skillnader? Svar: Ja utan tvekan.


Det här är var vi är idag. De flesta linorna ser ut och väger rätt så lika i respektive linklass. Vad skiljer dem åt? Coatingen så klart!

Linan glider på på sin ytfinish. Den största tillverkaren har över 100 modeller i sitt program. Behövs det verkligen så många modeller?
Det är i alla fall ett bevis på att de har försökt med allt.


Den sista biten återstår, dvs att finna en riktigt bra coating som behåller glidet även när de utsätts för vatten. Tillverkarna satsar istället på att tillverka linorna i allt fler färger. En lina som har grön skjutlina, olive-färgad klump och spetsen i buckskin, detta tillför ingenting av värde för fiskaren. Det gör linan bara dyrare. Två färger räcker gott. Man vill kunna se övergången mellan klumpen och skjutlinan.


Varför Cortland?


Jag köpte min första Cortland-lina för över 30 år sedan. Sedan dess så har jag tyckt att Cortlands linor har alltid kastat bättre än konkurrenterna. Tro mig, jag har testat samtliga märken som har funnits att köpa här. De nya linorna från 2018 och framåt är någonting nytt, någonting bättre. De har halare coating än alla tidigare linor som jag har testat. De är så pass bra så att jag har slutat att kapa egna linor. Anledningen till att jag kapade till egna linor var just för att de WF-linor som fanns att köpa tappade glidet snabbt.

Fluglinor absorberar vatten och tappar glidet. Cortlands linor har alltid varit bäst på just den här punkten. De nya linorna från 2018 och framåt är ännu bättre. Linorna som åsyftas heter Trout Boss, Longbelly Distance, Salmon Steelhead och hela Compact-serien.
De nya Cortland-linorna är enligt mig de bästa linorna som finns att köpa idag. Allt fler instämmer i detta påstående.


Vem Tillverkar Linorna?


Det finns en handfull lintillverkare i världen och de fyra stora är Rio, Scientific Anglers*, Airflo och Cortland. Dessa fyra tillverkare är de som förser andra varumärken med fluglinor. Linorna tillverkas efter beställarens egna specifikationer och bär beställarens eget namn.

Här följer lite hårda fakta: Det bästa som varje lintillverkare producerar är det som de säljer under sitt eget namn.
Ingen lintillverkare i världen kommer någonsin att producera bättre fluglinor till någon annan! Detta är ren marknadslogik.


Hajpade varumärken som saknar egen tillverkning sitter i knäna på tillverkarna. De får snällt finna sig i att som bäst få tillgång till det näst bästa. Om du vill ha de bästa fluglinorna som finns, välj en lina tillverkad av någon av de fyra stora tillverkarna.
Det är tillverkarna själva som kan och vet bäst hur man tillverkar de bästa fluglinorna.

*Scientific Anglers ägs idag av Orvis.

Cortland i Sverige


Cortland är stora internationellt men är små på den nordiska marknanden. Detta beror på varumärkets tidigare generalagenter som knappast kan göra anspråk på att ha gjort ett bra jobb. Marknadsföring är viktigt och Cortland har saknat en god representant för varumärket i norden. Att marknadsföringen har betydelse finns det bevis för. Flera av de bäst säljande fluglinorna i norden under de senaste decennierna har varit mediokra produkter som inte har tillhört de stora tillverkarnas premium-segment.


Bedömningen av Fluglinor


Det är inte tycke och smak som avgör när en lina är bra. En fluglinas kvaliteter kan testas och mätas fram. Taperingarna (profilen) och vikten på dagens linor är likvärdiga mellan tillverkarna och allting har redan testats. Det som skiljer tillverkarna åt är kvaliteten på plasten. Det är linan coating som slutligen avgör hur bra eller dåligt en fluglina kommer att kasta. Kontroll och distans kräver bra glid på linan. Dåligt glid ger sämre kontroll och kortare distans. Det kan också ge värk i armbågar, handleder och axlar. Med rätt lina så är det en fröjd att kasta och allting går så enkelt.


444 Classic-Serien


Den där eviga 444 Classic-serien som har funnit med i över 50 år, en del frågar sig "utvecklas inte Cortland?"

Här gör många helt fel analys! Varför byter de s.k specialisterna regelbundet ut sina linprogram? Svaret är enkelt, de är inte populära längre och har tappat i försäljning. Cortland 444 Classic har existerat i över 50 år och tillhör de bäst säljande linorna i världen.
Att tillverka en produkt som har stått sig i över 50 år, det om något är bevis på att det handlar om lyckade produkter med en hög kvalitet! 444-serien är så pass bra så att det är inte värst många linor som rår på dem. Mycket prisvärda linor.

Kastteknikens Betydelse


Ett faktum som man måste förhålla sig till är att en del fluglinor kastar bättre än andra. För det mesta så krävs det en god kastteknik och erfarenhet av linor för att kunna avgöra sådant. Alla linor ska inte kastas 35 m plus. Då gäller det att veta hur man ska göra bedömningen. Detta sker efter vad du har för erfarenheter. Har du ägt endast en typ av fluglina, ja då blir det lätt knepigt för dig.


Den vanligast förekommande skrönan är att en skicklig kastare kan kasta bra med vilka linor som helst. En skicklig kastare ska alltså kunna med sin goda teknik kasta bra med vilka linor som helst. Detta påstående är inte sant.
Ingen lina i världen kan kompensera för en undermålig kastteknik och ingen kastteknik i världen kan få en dåligt konstruerad fluglina att kasta bra. Goda kunskaper går alltid hand i hand med bra produkter, oavsett vilken genre du håller på med.


Fluglinor vs. Vatten


Fluglinor har en unik egenskap, de tål nämligen inte det element som de är tänkta att verka i, det vill säga vanligt vatten. Så gott som samtliga fluglinor tappar skjutet (glidet) efter en stunds kastande vid vattnet. Detta gäller i synnerhet de flytande linorna.
Fluglinor absorberar vatten och blir mjukare. Sedan så har linorna skjutit klart för den dagen.

Om du vill testat detta, lägg din spole med fluglinan på i en skål med vatten och låt stå i en timme. Gå sedan ut och testa linan.


Fluglinor > Friktion


Jag såg ett clip på Youtube där en företrädare för den största lintillverkaren i världen berättade hur de mäter friktionen på sina fluglinor. De har en maskin med en polerad yta på som de släpar linan över och mäter sedan motståndet (friktionen).
På så vis så kommer de fram till saker som "50% lägre friktion än tidigare". Smaka på det, 50% är en väldigt hög siffra i de här sammanhangen. Jag har länge misstänkt att detta har skett i rena laboratorium-miljöer. Detta förfarande med att släpa linan över den polerade plattan säger en enda sak, linans friktion över den polerade plattan. Ingenting annat. Testformen är helt irrelevant.

Fluglinor utsätts för vatten, kalk, alger, pollen mm och ska gå i vinkel mot toppöglan. Detta skapar en helt annan friktion.


Allmänt om Fluglinor


Linkontroll och linhastighet är två ord som skiljer agnarna från vetet. Med mer fart och kontroll så avslöjas bristerna och alla fluglinor är inte lika bra längre. Sedan 1984 fram till idag så har jag ägt flera hundra olika fluglinor. Jag har testat ännu fler. Utöver detta så har jag en genuin erfarenhet av att "klippa o klistra" s.k custom-linor. Detta ger ger en förståelse över hur olika delar av linan påverkar kasten. Det här är nödvändig kunskap som krävs för att förstå fluglinornas funktion. Det här är en värdefull kunskap som alla inte har.

Nästa gång du tänker köpa en ny fluglina, vänd dig till dem som har god erfarenhet av fluglinor. Du sparar både tid och pengar på det.


Om Backing


Backing är den tunna linan i botten av spolen som fungerar som en reserv i fall du får på fiskar som gör längre rusningar.
Backing-linor med fräna skarpa färger har bara ett syfte, det ska se coolt ut med den skarpa färgen på rullen/spolen.
Bra att veta, backing-linor i skarpa färger som knallgul eller skarpt orange färgar lätt av sig på fluglinor av ljusare färger.
Av denna anledning så har jag gått över till att använda vita backing-linor.


En bra Fluglina


En bra fluglina är en lina som har för ändamålet rätt vikt, rätt klumplängd, bra linprofil (tapering) och det viktigaste av allt, en bra coating (plast). Även om det finns personliga preferenser så handlar det inte om tycke och smak. En del fluglinor kastar helt enkelt bättre än andra, oavsett vad man tycker. Det är fakta som man kan testa och mäta fram.

Det spelar ingen roll vad en fluglina väger eller hur den är taperad om coatingen inte håller måttet. En lina med dålig coating kommer alltid vara en sämre presterande fluglina. Ingen kastteknik i världen kan ändra på det, vilket en del påstår. En skröna helt enkelt.


En dålig Fluglina


Att fiska med billiga undermåliga fluglinor är bortkastad tid. Extra korkat blir det om man har ett premium-spö med en dålig lina.
Jag har sett det ett antal gånger där någon försöker flugfiska med ett billigt set som kommer med en usel fluglina.
Hur ska man kunna lära sig att kasta när grejerna som man jobbar med inte fungerar? Bortkastad tid.

Det är möjligt att nå god kastprestanda med billigare spön om de kombineras med rätt typ av lina.
Ett spö för 11 000 kr med en medioker fluglina är som bäst en medioker kombination. Man kan inte fuska med fluglinor.


Jag kan också råda er att vara försiktiga med att köpa linor på ebay och likande sajter. Kvaliteten på det ni får kan variera kraftigt. På dessa sajter så har det förekommit fluglinor som är över 20 år gamla. Man kan se det på vilken förpackning linorna har.


Pris vs. Prestanda


Låt inte fluglinans pris övertyga dig om dess förträfflighet. Du kan också ha köpt en riktigt bra lina som du använder på fel ställe eller på ett felaktigt sätt. Att en lina kostar mycket eller säljer bra är ingen garant för att det är en bra fluglina. De fluglinor som säljer bra har ett starkt varumärke och/eller en bra marknadsföring i ryggen. Historiskt så finns det exempel på fluglinor som har sålt väldigt bra men som har haft väldigt medioker kastprestanda. Det finns sådana i nutid också.


 Slät eller skrovlig Coating?


När det gäller en slät eller en skrovlig coating, vilken fungerar bäst? Jag har inga vetenskapliga bevis för detta men har upptäckt att släta linor kastar bättre, behåller glidet längre. Min förklaring till detta är att smuts, pollen, alger mm fastnar lättare på en skrovlig ojämn yta. Smutsen lägger sig i porerna som blir svår att komma åt. Ett exempel taget ur verkligheten men i ett annat sammanhang, om du ska limma ihop två ytor så måste dessa ruggas upp först för att limmet ska fästa. På en slät yta får limmet inget fäste.

På Cortlands släta och jämna ytor fastnar inte smutsen lika lätt vilket innebär att linorna behåller glidet längre.


Flugline-tester


Det har inte gjorts ett enda seriöst test på fluglinor i Sverige. Det kommer troligen inte att ske heller. Först och främst så är det rent praktiskt knepigt att genomföra. Man måste få ihop en erfaren stab som har goda kunskaper inom kastteknik. Ett test måste göras av fristående personer som inte har några lojaliteter åt något håll. Fiskemagasinen kan inte göra det, de lever på reklampengar och de kommer inte att bita den hand som föder dem. Bedömningen kommer bli väldigt knepig, när är en fluglina bra? Ska det vara den ultimata kompromissen eller specialist-linan som är optimerad för sitt ändamål? Nu fick du lite att fundera över.


Lina för Underhandskast


En lina för underhandskast kan delas upp i två delar, kastvikt och skjutlina. Kastvikten måste vara rätt och av rätt längd för ändamålet. Detta måste kombineras med en runningline av god kvalitet. Det är runninglinens kvalitet som slutligen avgör hur bra linan kommer att fungera. Skjutlinan måste vara hal, flytande och trasselfri. Som linor av WF-typ så fungerar både Trout Boss och Compact Float utmärkt till UH-kast, mycket bättre än gemene "standard WF-lina". Trout Boss och Compact-serien har samma hala typ av coating.
Som underhandslina i strömmande vatten, Trout Boss gör det med bravur, men det finns ingen av mig känd lina som rår på en Compact Float i detta avseende. Vilken kontroll!


Torrflugelinor


Linor som presenterar nätt och fint har i regel mindre mängd massa i den främre delen av linan. Det handlar oftast om linor i lägre linklasser, # 2-4. Dessa linor plaskar mindre och orsakar mindre spray när linan lyfts ur vattnet. Bra.


Nackdelen med den här typen av linor där massan har flyttats längre bak på klumpen är att de blir känsliga för vind. Den lilla massan som finns kvar i linans främre del orkar inte rulla ut flugan och tafsen. För att kompensera för detta så måste man lägga till mer kraft i kasten, vilket motverkar syftet med linans tilltänkta funktion. Jag ogillar den här lintypen skarpt och avstår från att använda dem.

Allt fiske, särskilt torrflugefiske handlar om kontroll. Det får man med en framtapering som på t ex Trout Boss och Longbelly Distance.
Linan måste rulla ut med kontroll.


Klumplängd


Klumpen är linans kastvikt och varierar i diameter och vikt. Klumpens längd bör vara anpassad efter fiskeplatsen och på vilket sätt du kastar och fiskar. Generellt så gäller följande, på trängre platser med begränsade utrymmen så fungerar en kort klump bäst. På öppna platser med gott om utrymme så kan man kasta längre med kontroll om klumpen är längre.


Tapering


Tapering betyder avsmalnande. En fluglina kan variera i diameter genom hela sin längd. Den förutbestämda vikten, låt oss säga 12 gram ska portioneras ut på linans längd. Beroende på var på linan vikten hamnar så ger detta linans dess profil, karaktär och tempo. Det spelar oftast mindre roll om linan har sju eller åtta fots framtapering, fyra eller sex fots bakre tapering. Det viktigaste är att linan har rätt vikt och är tillverkad av en bra plast. Utan dessa två egenskaper så är linans taperingen sekundär.


Custom-Linor


En custom-lina är en kapad DT-lina som kopplas ihop med skjutlina. Fördelen med detta är att längd och vikt kan anpassas exakt efter fiskeplatsen. Man kan också välja diameter och typ av skjutlina som kan ge önskade effekter (även oönskade). Systemet med custom-linor är i grunden väldigt bra men kräver kunskaper som alla inte har. Därför så är det väldigt få som håller på med det.

Tittar vi på tvåhandssidan så är det så gott som uteslutande skjutlinor, klumpar och spetsar som kombineras i all oändlighet. Här är det oftast tillverkarna som har tagit fram produkterna, vilket tar bort en del av "custom-tänkandet".

Rengöra Linan?

Ska man behöva kladda med att rengöra fluglinan? Du kommer inte undan. Det här är en av de viktigaste sakerna som det slarvas något oerhört med. Fluglinorna kastar som bäst när de är rena. Om du struntar i att rengöra dina linor, varför ens betala en tusenlapp för den?

Jag rengör mina linor så gott som inför varje fiskepass. Den snabba varianten, man fäster bakänden på linan på t ex ett träd med ett häftstift, tar en bit hushållspapper med en droppe Tiemco på och drar bakifrån och framåt 3-4 gånger. Sträck linan lätt.

Man kan sprida ut linan på golvet hemma och veva in den igen med papper/Tiemco. Det är inte lika bra som i exemplet ovan, men bättre än ingenting. Det händer att jag spolar upp linan på en spole med en batteridriven borrmaskin och vevar sedan tillbaka den med en tuss med Tiemco Line cleaner på. Det tar någon minut på sin höjd.

Djuprengöring, se bilden. Spola av linan och lägg den i en skål med ljummet vatten och en skvätt Grumme Såpa. Låt ligga i någon timme. En djuprengöring rekommenderas efter ungefär var 4-6 fisketur. Eftersom linan ska av från spolen, tänk på att linan ska tillbaka till spolen senare vid återspolningen till rullen. Stoppa in en penna eller något annat genom hålen på spolen (som inte skadar linan). Syftet med detta är att ge linan större diameter än spolen, så att linan kan läggas tillbaka till spolen senare.
Jag brukar använda 2 st Thorsman plastpluggar, mest för att jag råkar ha sådana i lådan.
Djuprengöring med Grumme såpa (har inte testat andra märken) ger en ren lina som glider bra utan att behandlas med Tiemco.


Att hoppa över rengöringen av linan är lika begåvat som låta bli att valla sina skidor. Dåligt glid blir slitsamt i båda fallen. Att rengöra en fluglina är någonting som alla klarar av, som tar några minuter. Teskedarna på bilden är till för att hålla linan under vattnet.

Varning!

pen
pen.2
bosch.1

När du spolar på en fluglina på din rulle så händer det att man använder en blyertspenna som man stoppar genom centrumhålet på spolen. Sedan så placerar pennan och spolen mellan fötterna. Vi har ju bara två händer. Jag avråder dig att använda denna metod. Om spolhalvorna åker isär så ramlar linan av spolen och du har ett trassel som inte är av denna värld. Linan kan efter detta tvinnas till den grad så att den är oanvändbar.

Fråga efter hjälp eller använd en kort bult (M8) som du sätter fast i chucken på en batteridriven borrmaskin. Om bulten är för lång så kan du råka ut för samma sak som med pennan, dvs att spolhalvorna åker isär. Jag använder en M8-bult som är ca 40 mm lång.