line_select

Välja Rätt Lina

Flera personer hör regelbundet av sig och vill veta mer om hur de ska tänka när de väljer en ny fluglina. En del kan ha uppfattat mina svar som något spretiga, dvs att alla linor är lika bra. Så är det självklart inte. Jag ska försöka reda ut detta så tydligt som möjligt. Grund-tesen utgår från följande frågeställning: Hur mycket utrymme har du att kasta i och hur duktig är du på att kasta?


Klumplängdens Paradox


Är både en kort klump som en lång klump passande för en nybörjare? Det låter ju som en paradox! Här måste man hålla isär begreppen. En kort klump med den tunnare skjutlinan blir lätt slängig när man har matat ut en del skjutlina. Till slut så tappar man kontrollen över linan. En lång klump är stabilare i luften och låter en kastare hålla mer lina i luften, med viss kontroll. Det slänger inte lika mycket. Observera skillnaden, en kortare klump är att föredra om du har för avsikt att lära dig att skjuta mer lina (vem vill inte det!).

En längre klump är att föredra då man ska lära sig att hålla längre linlängder i luften, för att kasta längre överhandskast.


Bäst Universal-lina


Om jag blev tvungen att välja en enda lina som ska täcka så många olika tillfällen som möjligt, dvs för fiske i strömmar, tjärnar med begränsade kastutrymmen, sjöfiske med goda kastutrymmen osv så skulle jag nå den längsta medelkast-längden med en lina som har en kortare klump på ca 9-10 meter. Med longbelly-linor så skulle jag tappa en del metrar i de trängre strömmarna och i tjärnfisket. Detta hade kunnat tas igen något på de öppnaste platserna med goda fria utrymmen.

Tänk då på att jag kastar ut en hel 27 meterslina som har en klumplängd på strax över 8 meter i praktiskt fiske och under goda omständigheter så flyger även en hel 30 meterslina med 8 meters klump ut. Där talar vi om effektiva linor! Som info bara....


Kort Klump


En lina med en ungefärlig klumplängd på mellan 7.5-9 meter är att betrakta som kort. Dessa linor lämpar sig bäst för ställen där det är svårkastat. Man behöver en lina som klarar av att ladda fullt på kort lina. Grovt generaliserat, de flesta svenska strömmar och regnbågstjärnar ser ut på det viset. En kortklumpslina fungerar bäst för dem som kan skjuta mycket lina.


Medellång Klump


En ungefärlig klumplängd på mellan 9-11 meter kan anses vara av meddelängd. En universallina, en bra kompromiss.

En längre klump ger bättre kontroll på de längre kasten. För den mindre erfarna kastaren så kommer den längre klumpen väl till pass då de behöver "mer lina" att jobba med för att komma ut lite längre. Förklaringen ligger i att de inte kommer upp i samma linhastigheter som de duktigare kastarna och linan måste "bäras ut". En för lång klump på ett ställe med begränsade utrymmen gör att man tappar flera meter i distans.


Lång Klump


Här talar vi om linor med klumpar från 13 meter och upp till över 20 meter. Linor med långa klumpar blir i regel rena överhands-linor. De fungerar bäst med långa raka överhandskast. Linor med väldigt långa klumpar är inte lika effektiva linor ute i skogen och i strömmande vatten med mycket vegetation. På sådana ställen så hade man lika gärna kunnat välja en DT-lina då man har klumpen i spöringarna, vilket begränsar linans förmåga att skjutas iväg. Den grövre linan har högre friktion helt enkelt.Med dagens teknik så ligger max-gränsen för distans i praktiskt fiske på strax över 30 meter. Längre kast än så gör att linan tappar höjd och det räcker med att linan träffar ett grässtrå i bakkastet så är det kastet spolierat. Jämför inte detta med rekord-kasten på över 40 meter som är gjorda på en nyklippt gräsmatta där delar av linan har kontakt med marken. Detta skulle aldrig fungera i praktiskt fiske.


Jag kan under goda omständigheter i praktiskt fiske kasta lite över 30 meter med en lina som har en klump på strax över 8 meter. Jag kastar ungefär lika långt under samma omständigheter med en lina som har en klump på 19 meter. I de trängre lägena så når jag flera meter längre med linan som har den kortare klumpen. I strömmande vatten med UH-kast så kastar jag längre med den kortare klumpen. Som ni märker så är valet av klumplängd för mig enkelt, jag väljer oftast linor med lite kortare klumpar.

Bör tilläggas, jag har en god kastteknik.

Conclusion


Som du ser så fungerar det med olika klumplängder. Din maximala distans som du kan kasta påverkar också valet av lina. En duktig kastare klarar av alla linor, det betyder inte att alla linor kommer fungera lika bra.

Jag har ibland blivit bemött med att man visst kan kasta på alla olika sätt och på alla ställen med dessa linor som har extra långa klumpar. Ja det kan man, men hur bra då? Man kan spela en golfrunda med bara en "järn-femma" också. Fluglinor fungerar olika bra på olika platser, lika självklart som att olika golfklubbor slår olika långt.


Jag ogillar inte dessa longbelly-linor, de fyller sin funktion, se till att använda dem på rätt ställe.

Grundprincipen är enkel, din klump ska få plats på ditt fiskeställe. När skjutlinan befinner sig i spöringarna och klumpen utanför toppöglan så ska linan ladda fullt, om linan är av rätt typ och med rätt vikt.


- Fiskar du mestadels i strömmar och i tjärnar med begränsade utrymmen, välj en lina med en klump på under 10 meter.

- Fiskar du på ställen där det förekommer fria ytrymmen som tillåter mer lina i luften, välj en lina som har längre klump än 10 meter.

- Fiskar du på ställen med fria utrymmen eller för långa kast på gräsmattan, välj en longbelly-lina, som t ex Cortland Omni-Verse.